Nová pamätná 2 € minca: Oslava 200. výročia expresnej pošty medzi Viedňou a Bratislavou

1. októbra 2023 0 Od Peter Klačanský

Slovenská národná banka oznámila vydanie novej pamätnej 2-eurovej mince, ktorá bude venovaná 200. výročiu začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava. Táto minca pripomenie významnú udalosť, ktorá zohrávala kľúčovú úlohu v histórii komunikácie medzi týmito dvoma významnými mestami.

Dátum vydania a náklad

Pamätná minca bude v obmedzenom množstve dostupná od 11. októbra 2023. Celkovo bude vyrazených 995 000 euromincí v obehovom vyhotovení. Pre zberateľov a nadšencov bude pripravený aj limitovaný náklad 5 000 euromincí v špeciálnom proof-like vyhotovení.

Výtvarný návrh

Za výtvarný návrh tejto významnej mince je zodpovedná Mária Poldaufová. Hoci oficiálny dizajn mince ešte nebol zverejnený, očakávame, že Poldaufová prinesie jedinečný a kreatívny prístup k tomuto historickému jubileu.

V závere môžeme povedať, že táto minca bude skutočným pokladom pre všetkých, ktorí majú záujem o históriu Slovenska a jeho spojenie s Rakúskom. Je to ďalší spôsob, ako si pripomenúť dôležité udalosti, ktoré formovali našu minulosť a ovplyvňovali smer, ktorým sme sa ako národ uberali.

Výsledky verejnej súťaže na výtvarný návrh

V júli 2022 vyhlásila Národná banka Slovenska verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh národnej strany tejto pamätnej mince. Do súťaže bolo predložených šesť výtvarných návrhov od štyroch rôznych autorov. Odborná komisia hodnotila tieto návrhy v novembri 2022 pod vedením poradcu Mgr. Martina Jahodu, kurátora zbierok Poštovního múzea Českej pošty.

Mária Poldaufová, talentovaná autorka, získala prvé miesto s návrhom, ktorý zobrazuje koč expresnej pošty ťahanej koňmi. Jej návrh bol hodnotený ako najlepšie symbolické zobrazenie tohto motívu s dynamikou reprezentujúcou expresnú poštu a s vynikajúcim reliéfom. Okrem toho získala Mária Poldaufová aj druhé miesto s ďalším návrhom na rovnaký motív, avšak s menej dynamickým zobrazením. Komisia sa rozhodla neudeliť tretie miesto. Ďalšie ocenenia získali Mgr. art. Martin Sabol a MgA. Miroslav Schovanec, DiS.

Zdroj: Národná banka Slovenska