10 Euro – 2024 – Ján Chryzostom Korec – 100. výročie narodenia – bežná kvalita

31,00

1 na sklade

Popis

Upozornenie: Tovar bude distribuovaný po termíne emisie, cca koncom mesiaca január

Termín emisie: 22. januára 2024

Náklad: 4 050 euromincí v bežnom vyhotovení
9 150 euromincí v proof vyhotovení

Autori výtvarného návrhu: Tomáš Lamač, DiS. (averz)
Mgr. art. Peter Valach (reverz)